Organisatie

Organisatie Kunstcollectief Gelderse Poort

De Stichting KCN 3 Oevers bestaat uit drie bestuursleden, te weten

 • Voorzitter: Marjolijn Rigtering
 • Secretaris: Sabrine Swanenberg
 • Penningmeester: Rita Oostendorp

De Stichting faciliteert in bestuurlijk en inhoudelijk opzicht het Kunstcollectief Gelderse Poort.

De organisatie van het Kunstcollectief Gelderse Poort

 • Coördinator Zuidoever: Marjolijn Rigtering
 • Coördinator Westoever: Rita Oostendorp
 • Coördinator Oostoever: Sabrine Swanenberg
 • Algemeen coördinator/projectleider: gedeeltelijk en/of tijdelijk vacant
 • Webbeheerder: Hans Hamers
 • Werkgroepen
 • Vrijwilligers

De drie coördinatoren zijn professionele kunstenaars en vormen een ballotagecommissie om de kwaliteit van de kunst- en cultuurroute te bewaken bij nieuwe aanmeldingen van kunstenaars.

Daarnaast zal er met tijdelijke werkgroepen worden gewerkt aan projecten.

Een gezamenlijke “Pop-Up-expositie” (planning 2022) en kunstveiling (gepland in 2022/2023), markering van de kunstroute, scholenprojecten en projecten voor zorginstellingen en ouderen zijn projecten die door het Kunstcollectief worden uitgevoerd naast de jaarlijkse Kunst en Cultuurroute ODE in het 2e weekend van september, gekoppeld aan het Monumentenweekend.

De leden voor de werkgroepen  komen uit de eigen deelnemers van het Kunstcollectief.

Kunstcollectief Gelderse Poort bestaat uit deelnemers, die wonen en/of werken in de Gelderse Poort. Deelnemende gemeenten zijn Berg en Dal (Zuidoever),  Lingewaard (Westoever),  Zevenaar en Duiven (Oostoever).

Ook de eigenaren van expositielocaties in de Gelderse Poort kunnen deelnemen aan het Kunstcollectief. Kunstenaars die niet in de bovengenoemde gemeenten wonen en/of werken kunnen gaan deelnemen mits zij voldoen aan de eisen van de ballotagecommissie, binding hebben met het gebied en hier willen exposeren.

Ook wordt een actief deelnemerschap aan het Kunstcollectief verwacht.

Doelgroepen

De stichting onderscheid de volgende doelgroepen:

 • Kunstenaars die wonen en/of werken in de Gelderse Poort
 • Kunstenaars uit de omgeving die willen en kunnen exposeren in de Gelderse Poort
 • Eigenaren van expositielocaties (monumenten, landgoederen, horeca, kerkjes, dorpshuizen e.d.)
 • Kunst- en Cultuurminnende bezoekers aan de Gelderse Poort, die via drie beschikbare fietsroutes door de mooie natuur van het rivierlandschap, kennis kunnen maken met kunst en cultuur in dit gebied en daarmee het toerisme een boost geven.

Primaire doelgroep:

In bovenstaande omschrijving van het Kunstcollectief spreken we over “kunstenaars” in het algemeen. In de huidige situatie zijn met name de beeldend kunstenaars in beeld, maar ook kunstenaars die andere vormen beoefenen o.a. woordkunstenaars (schrijvers en dichters), musici en acteurs (dansers, theatermensen, zangers e.d.) melden zich aan.

Secundaire doelgroep:

De bewoners en bezoekers van de Gelderse Poort en de locaties en ondernemers in het gebied.