Charlotte Aukema

Contactgegevens

Charlotte Aukema

Bloemenhof 2
6663BL  Lent
t:    06 48217156
w:  aukemaontwerp.nl
e:   info@aukemaontwerp.nl

Mijn naam is Charlotte Aukema en ik werk als zelfstandig grafisch ontwerper. ik doe in principe al het grafische werk maar bouw vooral websites op maat.
Ik heb mijn opleiding gevolgd bij ARTEZ in Arnhem. Naast het toegepast grafisch werk maak ik al geruime tijd vrij werk.

Multidimensionaliteit, zowel in tijd als in ruimte, is vaak een onderwerp in mijn werk. Ik zoek naar het gelijktijdig tonen van voor en achter, eerder en later, boven en onder. De zoektocht naar het zichtbaar maken van deze gelaagdheid is de drijvende kracht achter mijn werk. De ruimtes in landschap en architectuur lenen zich hiervoor bij uitstek.

Mijn werkwijze: ik begin meestal met schilderen, grote doeken met acryl en houtskool. Deze schilderdingen scan ik in. Vervolgens knip ik in het beeld, verplaats delen en voeg er vervolgens grafischer beeld, tekeningen, plattegronden en/of fotografie aan toe. Meestal is dat ook beeld dat ikzelf gemaakt heb, een enkele keer maak ik gebruik van delen van bestaand beeld. Soms herhaal ik dit proces meerdere malen. Tot slot laat ik het werk printen op bamboepapier en voeg er zonodig handmatig nog lagen aan toe.